Wat bij een sportongeval

Wat doen bij een sportongeval?  V14/07/2023

BELANGRIJK: NEEM ALTIJD ZO VLUG MOGELIJK CONTACT MET DE GERECHTIGD CORRESPONDENT 0494 03 31 23 – HUYGHE TJORVEN

 1. Zorg er voor dat uw persoonlijk gegevens (adres, telnrs. edm.) steeds up to date zijn op het secretariaat van KSVK Maldegem. Alle veranderingen van uw persoonlijke gegevens moeten steeds zo snel mogelijk worden doorgegeven via gc.ksvkmaldegem@gmail.com.
 2. Bij een sportongeval zo vlug mogelijk een arts raadplegen.
 3. Voor uw doktersbezoek eerst op het secretariaat, in de kantine of op verplaatsing aan de bezochte club een ongevallenformulier opvragen. Het ongevallenformulier kan je eveneens downloaden en afdrukken vis de website van KSVK Maldegem (hier downloaden). Op de menubalk onder ‘spelersinfo/sportongeval/ongevalformulier’ vindt je ook de link naar dit formulier. Neem steeds dit formulier mee bij je eerste bezoek aan de behandelende arts, zo voorkom je een tweede nutteloos bezoek om dit formulier te laten invullen.
 4. Het formulier volledig laten invullen door de behandelende geneesheer. Vergeet niet te handtekenen en een klevertje van het ziekenfonds aan te brengen.
 5. Dit formulier zo snel mogelijk binnenbrengen bij de gerechtigd correspondent Huyghe Tjorven, het formulier moet persoonlijk worden afgegeven, dit na afspraak, 0494 03 31 23. De aangifte moet binnen de 21 dagen na datum van het ongeval worden doorgestuurd naar de KBVB. Na die 21 dagen is het waardeloos.
 6. Na aangifte en goedkeuring door de KBVB ontvangt u later via de gerechtigd correspondent een gekleurd formulier en een verklarende brief die U goed moet bewaren. Dit formulier moet bij genezing door de arts worden ingevuld en ondertekend. De datum van genezing en spelhervatting moet duidelijk worden ingevuld waarna U het formulier afgeeft, aan de GC. Vanaf die datum bent U terug speelgerechtigd.
 7. Voor de spelers die bijkomende kine moeten hebben is er één vaste regel. Steeds een briefje binnenbrengen op de club met de aanvraag vóór aanvang van de kine. Alle kine die is uitgevoerd voor de datum van goedkeuring door de KBVB zal niet vergoed worden alsook de kine na de datum van spelhervatting. Voor meer uitleg 0494 03 31 23.
 8. Bewaar al uw facturen van het ziekenhuis en onkosten en laat ze bundelen op formulieren van het ziekenfonds waarop uw persoonlijk aandeel staat vermeld. Alle briefjes van de apotheker eveneens bewaren. Niet alle geneesmiddelen en hulpmiddelen worden echter terugbetaald maar het is toch beter van ze te bewaren en mee af te geven.
 9. Wanneer U alle onkosten hebt ontvangen overhandig je de originele documenten aan de GC die ze dan zal doorsturen naar de KBVB. Indien de kosten te hoog oplopen kan je steeds een tussentijdse terugbetaling aanvragen.
 10. De terugbetaling die de KBVB uitkeert wordt door ons teruggestort op uw rekening die u bij uw persoonlijke gegevens hebt opgegeven, dit zal plaatsvinden wanneer de onkosten op onze rekening staan.
 11. HEEL BELANGRIJK. Spelers die het gekleurde formulier niet hebben afgegeven op de club na hun genezing zijn niet speelgerechtigd. Ze zullen ook niet worden opgesteld. Wanneer ze een nieuw ongeval oplopen zullen ze voor de kosten moeten opdraaien zolang het lopende ongeval niet is afgesloten.

Dus pas vanaf dat alles zoals hierboven vermeld, correct afgehandeld is, kan de speler terug deelnemen aan wedstrijden. In samenspraak met de kinesist, trainer, ouders en speler zal dan beslist worden wanneer hij/zij terug wedstrijdfit is om geselecteerd te kunnen worden.

AARZEL NIET OM INLICHTINGEN TE VRAGEN BIJ: Huyghe Tjorven 0494 03 31 23.

Scroll naar boven