Missie & visie

De jeugdopleiding van KSVK Maldegem geeft alle kinderen (zowel jongens als meisjes) de kans zich zowel afzonderlijk als in teamverband op een aangename en pedagogisch verantwoorde manier te ontwikkelen als voetballer op gewestelijk of provinciaal niveau. 

Dit met de bedoeling om: 

  1. Iedereen de kans te geven aan sport te doen 
  2. Zoveel mogelijk van die zelf opgeleide jeugdspelers te laten doorstromen naar de A-kern zodat het eerste elftal uit minstens 80% van die spelers bestaat. 

 Gedurende hun opleiding zal de nadruk vooral liggen op verzorgd, technisch en aanvallend voetbal van achteruit waarbij “techniek”, “positiespel” en “combinatiespel” de grote aandachtspunten zijn. Naarmate men ouder wordt, zal ook het fysische aspect wat meer aan bod komen. Ook de psychomotorische vaardigheden zullen geïntegreerd worden in de trainingen.  

Bij dit alles moet iedere speler wekelijks speelgelegenheid krijgen. Behalve het sportieve aspect moeten ook “sportiviteit” en “respect” twee gekende begrippen zijn waar men zich als speler of ander lid van de vereniging moet aan houden. Onze jeugdopleiding staat ook volledig in het teken van ”opleiden” d.w.z. “winnen is leuk maar niet ten koste van alles”, het resultaat is niet heilig! 

Abdoulaye Declerck
© Robby Verdickt

KSVK Maldegem moet in de regio van het Meetjesland een springplank worden voor spelers die nog hogerop willen, maar tevens ook een vangnet zijn voor spelers die afvallen bij de elitejeugd. Gebaseerd op bovenvermelde aandachtspunten moet het de bedoeling zijn dat KSVK Maldegem binnen afzienbare tijd, op een gezonde financiële en goede structurele basis, terug een vaste waarde wordt in 1ste provinciale met een ploeg die voor 80% uit eigen opgeleide Maldegemse jeugdspelers bestaat. 

Daarnaast moet iedereen die met de vereniging verbonden is (bestuursleden, vrijwilligers, trainers, spelers, afgevaardigden, ouders, supporters, sympathisanten, ...) zich thuis voelen bij KSVK Maldegem. Door het organiseren van verschillende activiteiten (eetfestijnen, koekjes- en wijnverkoop, familiedag e.d.) moet iedereen nog nauwer betrokken worden bij het reilen en zeilen van de vereniging en moet iedereen fier zijn deel uit te maken van de grote KSVK-familie. 

Missie KSVK Maldegem 

Aan de hand van maandthema’s (zie opleidingsplan) moeten we onze missie kunnen verwezenlijken. Het is de bedoeling dat er per categorie volwaardige trainingen i.v.m. het maandthema, gegeven worden. Al die trainingen komen op Pro Soccer Data en worden regelmatig besproken met Het Hoofd Jeugdopleiding, de J.C.’s, techniektrainer en trainers op de trainersvergaderingen die op regelmatige basis plaatsvinden. 

Alle trainers moeten ook een wedstrijdverslag maken van alle officieel gespeelde wedstrijden, die ook terug te vinden zijn op PSD. 

Alle jeugdploegen t.e.m. de beloften trainen 2 x per week. 

Techniek

Techniek is nog altijd de basis van het voetbal. Techniek is dan ook de rode draad doorheen alle trainingen van de jeugdploegen. Omdat de basis op jonge leeftijd moet gelegd worden, zal er bij de jongste categorieën extra aandacht aan besteed worden. Maar ook bij de andere categorieën blijft techniek een aandachtspunt. Zo zal bij iedere ploeg van U6 t.e.m. U17 techniek om de 3 weken minstens 2 uur geïntegreerd worden tijdens één van de trainingssessies. Die trainingen staan o.l.v. onze techniektrainer en zullen worden opgemaakt en afgewerkt in samenspraak met de trainers. 

Tijdens het seizoen zullen de U6 t.e.m. U13 regelmatig (U15 en U17 af en toe) een zaaltraining afwerken in de sporthal “Meos” o.l.v. hun trainer en de techniektrainer. Bij die trainingen zal de nadruk bijna volledig op techniek gebaseerd zijn. Het idee leeft nog steeds om een permanente voetbalacademie voor de onderbouw op woensdag op te richten. Volledig gericht op techniek. De eventuele rekrutering is mooi meegenomen. 

P.S. Vanaf seizoen 22-23 worden voor U15 en U17 ook linietrainingen geïntegreerd o.l.v. de trainer en techniektrainer. 

Combinatiespel

Goed combinatiespel kan er pas komen als er voldoende technisch vermogen aanwezig is en er een goed positiespel is. Hoe beter de techniek en positie, hoe hoger de snelheid van uitvoering kan liggen en hoe beter er dan kan gecombineerd worden. Eenmaal het egocentrisme bij jonge spelertjes (U6 – U9) weggeëbd is, kan daaraan gewerkt worden. 

Spelsystemen

Bij de U6 2 tegen 2” en de U7 “3 tegen 3” kan er nog vrij en vrank gevoetbald worden zonder al te veel tactische richtlijnen. Op die leeftijd is het nog exploreren. 

Bij de U8 en U9 5 tegen 5 wordt er in een ruitvorm gespeeld. De U10, U11, U12 en U13 spelen 8 tegen 8 in een dubbele ruitvorm. 

Bij de U15 en U17 wordt een vast spelsysteem gehanteerd: “1 – 4 – 3 – 3 ” met de punt van de driehoek naar achter. Bij de U17 mag men zich echter ook al eens aanpassen aan de omstandigheden en een ander spelsysteem hanteren. 

De beloften hebben geen vast spelsysteem meer. De nadruk moet wel steeds liggen op aanvallend voetbal van achteruit, gestoeld op techniek. De verschillende posities worden aangegeven met vaste nummers. 

Wedstrijdselecties

De beste spelers die nog weinig kunnen bijleren in hun eigen leeftijdsgroep zullen doorgeschoven worden naar een hogere categorie. Vorig seizoen bestond onze belofteploeg voor meer dan de helft uit spelers van de U17. Ook als een ploeg een tekort aan spelers heeft, zullen de betere spelers uit een lagere categorie doorgeschoven worden.  

In beide gevallen kan dat wel gepaard gaan met kwaliteitsverlies bij de ploegen die spelers moeten doorschuiven. Dat hoeft echter geen probleem te zijn. Dit is een bewuste keuze aangezien we spelers individueel beter willen maken en geen ploegen. Het resultaat is niet heilig. Alle spelers die de week vóór de wedstrijd aan de trainingen hebben deelgenomen moeten wekelijks aan wedstrijden kunnen deelnemen. Bij een overtal aan spelers wordt een eerlijk beurtsysteem gehanteerd. 

De trainers houden per maand een lijst bij waarop ze de aan- en afwezigheden per speler op trainingen en wedstrijden kunnen aanduiden. Vanaf de U15 t.e.m. de beloften wordt ook het aantal speelminuten per wedstrijd genoteerd.  

Psychomotorische vaardigheden

Via “Multiskilzz for Foot” gaan we verder aandacht besteden aan de ontwikkeling van de psychomotorische vaardigheden bij de spelertjes van U6 t.e.m. U13.  

Positiespel

Geleidelijk aan zal ook het positiespel geïntegreerd worden tijdens de trainingen en wedstrijden. Iedere ploeg is trouwens verplicht om zonevoetbal te spelen. Kinderen moeten leren beseffen dat bij omschakeling van balbezit naar balverlies je de ruimte voor de tegenpartij zo vlug mogelijk moet ontnemen en bij omschakeling van balverlies naar balbezit je heel snel ruimte moet creëren om zo snel mogelijk de tegenaanval op gang te kunnen brengen. 

Fysisch aspect

Fysiek is een niet onbelangrijk aspect in het hedendaagse voetbal zodat er ook daar aandacht zal aan besteed worden. Tot aan de U13 moet “fysiek” al spelend bijgebracht worden d.m.v. allerlei spelvormen en wedstrijdvormen. Vanaf de U15 kan er al eens een conditionele oefening zonder bal gegeven worden (hoe ouder, hoe meer) maar dat moet ook bij hen en in de andere categorieën beperkt blijven. Voetbal is en blijft een spelletje dat met de bal gespeeld wordt. 

Ook keepers moeten voldoende aan hun trekken komen bij de wekelijkse trainingen en dit niet alleen bij afwerkingsvormen op doel. Een moderne keeper moet ook als voetballer zijn streng kunnen trekken zodat ook hij regelmatig (hoe jonger, hoe meer) betrokken wordt bij de verschillende aandachtspunten zoals hierboven beschreven. Vanaf de U10 zal iedere keeper eenmaal per week ook een specifieke keepertraining krijgen, de keepertjes van U8 en U9 om de 14 dagen. De keeper van de beloften traint samen met de keepers van het eerste elftal. 

Respect

Iedereen binnen onze vereniging moet respect hebben voor elkaar alsook voor mensen met een andere huidskleur of afkomst … racisme wordt niet getolereerd! Maar ook respect voor eigen clubmateriaal is een heel belangrijk aspect in onze jeugdopleiding. 

Sportiviteit

Verwacht wordt dat iedereen zich sportief gedraagt t.o.v. scheidsrechters, (mede)spelers en volwassenen. Wanneer dit niet gebeurt kan een sanctie (o.a. schorsing, extra wedstrijden fluiten bij de duiveltjes, ...) opgelegd worden. 

De wedstrijden van de U6 t.e.m. U9 worden gespeeld zonder scheidsrechter. We verwachten van de trainers dat ze samen met de trainer van de bezoekers de wedstrijden in goede banen leiden. Vanaf de U17 wordt iedere speler (dus ook de spelers van de beloften en het eerste elftal) regelmatig eens verplicht een wedstrijdje van de U10, U11, U12 en U13 te fluiten. Zo voelen onze spelers ook eens aan hoe moeilijk het soms is om scheidsrechter te zijn en krijgen ze daardoor hopelijk wat meer respect voor de scheidsrechter! 

Over al die bovenvermelde aspecten zal iedere speler 2 keer per jaar (begin januari en eind april) geëvalueerd worden. Eind januari is er, vanaf de U9 een oudercontact voorzien met de spelers en hun ouders waarbij de evaluaties kritisch besproken worden. De laatste evaluatie, eind april, blijft binnenskamers en is vooral bedoeld voor de trainers naar volgend seizoen toe. 

Studies krijgen altijd voorrang op het sportieve! Al kan een speler zich misschien wel eens de vraag stellen: “kan ik mits een goede schoolplanning en een extra inspanning toch nog deelnemen aan die training of wedstrijd?”  

Extra wedstrijden voor de  “Jeugdcup” van “Het Nieuwsblad”

Alle categorieën vanaf de U8 t.e.m. de U17 nemen met 1 of 2 ploegen ook deel aan de “Jeugdcup” van “Het Nieuwsblad”, een ploeg in zuil 1 (provinciaal niveau) en één in zuil 2 (gewestelijk niveau). Zo krijgen ook de spelers die op gewestelijk niveau spelen de kans minstens 1 extra avondwedstrijd (wat toch een extra dimensie geeft) te betwisten. 

Voetbalkampen

Door het organiseren van 2 voetbalkampen, één tijdens de paas- en een ander tijdens de zomervakantie, krijgen onze eigen spelers samen met kinderen van andere ploegen de kans zich eens op een andere, meer speelse manier (niet competitief) te amuseren. Het geeft ook kinderen die nog niet voetballen de kans eens te proeven van onze sport en zich daarna bij interesse eventueel ook aan te sluiten bij onze vereniging. 

Samenwerking met andere clubs

We hebben ondertussen een samenwerkingsovereenkomst met Cercle Brugge ondertekend. Het is de bedoeling dat Cercle Brugge de eerste kans krijgt om onze betere jeugdspelers aan te trekken en ze te laten proeven van elitevoetbal. Anderzijds proberen zij spelers, die de vereniging moeten verlaten, warm te maken om naar KSVK te komen. Het is bovendien ook de bedoeling dat Cercle Brugge demotrainingen aanbiedt aan onze trainers. In het kader van de samenwerking worden ook af en toe oefenwedstrijden tussen KSVK en Cercle Brugge georganiseerd. 

En ook met een andere Maldegemse voetbalclub, F.C. Kleit, hebben we een samenwerking. Dit wil zeggen dat wij in onderling overleg vrij zijn spelers uit te wisselen aan elkaar tijdens het seizoen. 

Verantwoordelijken

Bjorn Van Waeyenberghe – Hoofd Jeugdopleiding

Erwin Vanuffelen – Jeugdcoördinator U6 t.e.m. U9

Bryan Missiaen - Jeugdcoördinator U10 t.e.m. U13

Bjorn Van Waeyenberghe – Jeugdcoördinator U15 en U17

Geert Troch – Techniek- en linietrainer 

Luc Calsijn - Sportief Eindverantwoordelijke 

Kiran Van Landschoot – Voorzitter KSVK Maldegem

Gerard Van Landschoot – Voorzitter Raad Van Bestuur 

Zij zullen op dit alles toezien en op regelmatige tijdstippen met elkaar onderling en de trainers overleg plegen. 

Scroll naar boven