Infobrochure 23-24

Infobrochure 23-24
v15-07-2023

Onze club:

1     De jeugd staat centraal in ons fusieverhaal.
De fusie tussen VK Adegem en KSK Maldegem is een feit. De fusieploeg gaat tijdens het seizoen 2022-2023 van start onder de nieuwe naam KSVK Maldegem. Na enkele bijeenkomsten kwamen we heel snel tot een akkoord om de handen in elkaar te slaan. Iedereen was er zich van bewust dat een fusie op alle vlakken alleen maar een meerwaarde kon bieden. Onze jeugdopleiding zal verder uitgebouwd worden en zal ons paradepaardje blijven. Zowel jongens als meisjes krijgen bij ons de kans zich verder te ontwikkelen als voetballer elk op zijn/haar niveau, maar moeten zich vooral amuseren. Dit alles moet gebeuren op een pedagogisch verantwoorde manier. Daarom ook zijn respect en sportiviteit belangrijke waarden die we hoog in het vaandel dragen. Pestgedrag, racisme en discriminatie worden niet getolereerd. Het is uiteindelijk onze bedoeling dat 80% van de A-kern uit eigen opgeleide spelers bestaat. We zijn ervan overtuigd dat dit op lange termijn de enige juiste manier is om als club op een gezonde financiële basis verder te groeien. Dat Cercle Brugge als eliteploeg met ons een samenwerkingsovereenkomst heeft, is een mooi bewijs van onze zeer goede opleiding en een grote blijk van vertrouwen in onze jeugdwerking.

2    Accommodatie.
De thuisbasis van de club is het Maurice De Waelestadion, de gemeentelijke sportaccommodatie. De club beschikt over 4 terreinen waaronder binnenkort 1 kunstgrasveld. Er wordt door de jeugd ook regelmatig getraind in de aanpalende gemeentelijke sporthal Meos.

Enkele praktische zaken:

1     De spelertjes van de U6 (geboortejaar 2018) t.e.m. de U9 betalen 220 euro. De andere categorieën, U10 t.e.m. U17, betalen 330 euro. Het lidgeld moet ten laatste op 15 augustus voorafgaand op het seizoen betaald zijn. Zo kunnen de spelerslijsten op een ordentelijke manier worden opgemaakt. Betaald lidgeld wordt niet terugbetaald. Leden die aansluiten na nieuwjaar betalen 50% van het lidgeld. Alle spelers krijgen een training en een T-shirt.

   De beloften en spelers van het eerste elftal betalen 385 euro. Wanneer er twee of meer spelers (niet meer behorend tot de duiveltjes, beloften en eerste elftal) uit éénzelfde gezin bij KSVK Maldegem voetballen, is er een korting van     25 procent vanaf de tweede speler.

3    Bij wedstrijden is het verplicht de training van KSVK Maldegem te dragen.

   Bij aankomst op een training of een wedstrijd en bij het verlaten begroet men op een beleefde manier de trainer en afgevaardigde met een handdruk. Wees ook steeds hoffelijk tegenover iedereen (scheidsrechter, bestuurders, bezoekers en medespelers).

5     Alle info i.v.m. trainingen en wedstrijden kunt u opvolgen via Pro Soccer Data. Bij aansluiting krijgt u van onze G.C. daarvoor een login.

6    PESTGEDRAG wordt zeker niet getolereerd. De leidinggevenden zullen ook nauwlettend toezien op RACISME en DISCRIMINATIE. Dergelijk gedrag is dan ook volledig uit den boze. Een sanctie, zoals ontslag, kan het gevolg zijn.

7    Iedereen heeft ook eerbied voor de infrastructuur en het materiaal, ook op verplaatsing. In de kleedkamer zorg je er samen met uw trainer en afgevaardigde voor dat alle rommel en afval in de vuilnisbak terecht komt.

8    Iedereen moet tijdig aanwezig zijn op een training of wedstrijd. Minstens 10 minuten vóór het begin van een training en één uur vóór aanvang van een wedstrijd. Voor de spelers van de U6 t.e.m. de U9 is drie kwartier voldoende. Ook bij uitwedstrijden dient iedereen zich te houden aan de gemaakte afspraken, er wordt niet gewacht op laatkomers. Wanneer je niet tijdig of helemaal niet aanwezig kunt zijn op een training of wedstrijd verwittig dan zo vlug mogelijk de trainer telefonisch, niet per sms.

9    Vóór een training of wedstrijd wacht iedereen rustig in de kleedkamer tot de trainer komt. Vanaf de U9 worden er vóór en na de wedstrijd geen ouders meer toegelaten in de kleedkamer. Deze is alleen bestemd voor de spelers, trainer en afgevaardigden.

10  Tijdens een training moet er regelmatig gedronken worden. Breng daarom een drinkbus met water of een sportdrankje mee. Drinkbaar water is altijd voorhanden in de gang van de kleedkamers. Daar is een drinkfontein voorzien.

11  Voetbalschoenen doen we na een training of wedstrijd buiten uit, daar worden ze schoongemaakt om mee te nemen naar binnen.

12  Douchen is niet verplicht na trainingen, maar aan te raden, zeker vanaf U15. Na een wedstrijd moet iedereen wel douchen. We dragen ook allemaal badslippers ter bescherming van de voeten tegen wratjes en schimmels. 20 minuten na een training of wedstrijd moet iedereen gedoucht zijn. Spelers die door de trainer zijn aangeduid om na een training de kleedkamers te kuisen doen dit op een ordentelijke manier. Niemand komt graag in een vuile kleedkamer terecht. Denk daarom aan de ploeg die na je komt.

13  Bij uitwedstrijden verlaat niemand de kleedkamer vooraleer iedereen klaar is.

14  Voor revalidatie of blessurepreventie kunt u steeds terecht bij de kinépraktijk Coppé, die aan onze vereniging verbonden is met 2 kinesisten, Anthony en Sarah Impens - 050 66 11 00.

15  Drugs, alcoholmisbruik en diefstal worden in geen geval getolereerd en zullen steeds het ontslag van de speler als gevolg hebben. Er wordt ook niet gerookt binnen de sportaccommodatie.

Wat moet er allemaal in mijn voetbalzak?

Voor een training:

*   douchegerief en washandje
*   2 handdoeken
*   Badslippers
*   trainingsgerief: voetbalschoenen, voetbalkousen, voetbalbroek (tijdens de wintermaanden moet er met een lange broek getraind worden),
*   voetbaltrui, scheenbeschermers en regenjasje
*   proper ondergoed en kledij om terug mee naar huis te gaan
*   voetbalverstand.

Voor een wedstrijd:

*   douchegerief en washandje
*   2 handdoeken.
*   badslippers.
*   voetbalschoenen, scheenbeschermers en regenjasje.
*   proper ondergoed en kledij om terug mee naar huis te gaan.
*   Voetbalverstand
*   ID-kaart, alle beschikbare kaarten die op de club aanwezig zijn zullen op Pro Soccer Data komen. Zo kan je uw kaart downloaden op verplaatsing indien je ze bent vergeten. Staat ze er niet op, contacteer dan het secretariaat, 0494/03.31.23. Indien ze in ons bezit is, kan ze alsnog op PSD geplaatst worden.

Belangrijk om weten:

Vanaf de U8 worden er extra wedstrijden gespeeld voor de “Jeugdcup Het Nieuwsblad”. Voor deze wedstrijden moet elke speler in het bezit zijn van een identiteitskaart of een Kids-ID (Kids-ID is een officieel elektronisch reis- en identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar). Daarom vragen we aan de ouders van spelers onder de 12 jaar zo vlug mogelijk een Kids-ID aan te vragen op het gemeentehuis.

Gedragscodes ouders:

Ongeveer zes kinderen op de tien zijn aangesloten bij een sportclub. Dat is mooi en dat is nodig. Het maakt onze kinderen fitter, socialer en zelfbewuster. We willen allemaal dat kinderen graag sporten en dat ze dat in een veilige, positieve omgeving kunnen doen.  Een sportclub met een degelijk jeugdbeleid leert kinderen spelplezier, discipline, zorg voor het eigen lichaam en teamspirit. Daardoor neemt hij meteen ook een opvoedende taak op.

Sommige ouders droppen hun kind en zijn weer weg. Spijtig, want steun en interesse tonen voor wat zoon- of dochterlief doet, leert en al kan, geeft elk kind een prettig gevoel. Andere trekken de beslissingen van de coach of scheidsrechter in twijfel, pushen hun kind te sterk en dromen intussen luidop van een profbestaan. Ze staan te schelden langs de zijlijn en vergeten hun voorbeeldfunctie.

Hoeveel kinderen zouden liever sporten zonder die druk? Hoeveel spelertjes weten niet beter dan dat schelden, dreigen en spuwen bij sporten hoort? Zouden zij zich beter voelen zonder de prestatiedruk?  Wat vragen wij van de ouders i.s.m. Klasse:

Voor de wedstrijd:

*  Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren

*  Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken

*  Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen

*  Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fairplay te houden

Tijdens de wedstrijd:

*  Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn

*  Ik applaudisseer voor knap spel van zowel het team van mijn kind als de tegenstrever

*  Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten

*  Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter

*  Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer

Na de wedstrijd:

*  Ik leer mijn kind om respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever

*  Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de score of eindstand

*  Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat liep goed, wat minder en wat we eruit leren

 

KSVK Maldegem roept alle betrokkenen op om kinderen te laten genieten van het spel dat sporten inhoudt.

 

Voor meer info kunt u altijd terecht bij: 

Van Waeyenberghe Bjorn, Hoofd Jeugdopleiding – 0485 72 09 52

Luc Calsijn, Sportief Verantwoordelijke senioren - 0478 58 4033

Van Waeyenberghe Bjorn: JC U15 t.e.m.U17 - 0485 72 09 52

Bryan Missiaen, JC U10 t.e.m. U13 - 0499 45 8424

Erwin Vanuffelen: JC U6 t.e.m. U9 - 0492 09 01 85  

Kiran Van Landschoot, Voorzitter KSVK Maldegem – 0494 83 47 07

Gerard Van Landschoot, Voorzitter Raad Van Bestuur – 0475 80 67 36

Tjorven Huyghe, G.C. – 0494 03 31 23

Hendrik Lammertijn, Secretaris Penningmeester– 0496 96 65 98

De Schepper Jeroen, ombudsman (API) – 0477 31 86 98

 

Het bestuur, het Hoofd Jeugdopleiding en de jeugdcoördinatoren staan steeds ter uwe beschikking indien u vragen hebt of als er zich problemen voordoen waarmee u zich niet kan verzoenen.

 

Scroll naar boven